KRASNALE


                                                                     tekst                                                                           
     
  URODZINY  
         
       
         
         
     
 
         
       
         
         
         
FAJNIE           JEST W       NASZYM        PRZEDSZKOLU
         
       
         
         
           
  LUBIMY

  ĆWICZENIA                GIMNASTYCZNE

   
         
         
                
  KTO      NAM         DZIŒ         POCZYTA?