ROZKŁAD DNIA

 

                                                                    

 

                                                                          

tekst

tekst

tekst

tekst

tekst

tekst

tekst

tekst

tekst

 

 

 

 

                                                                          Rozporządzenie Ministra Zdrowia

                       w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań,

                               jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach  

                                                         JADŁOSPIS- dieta podstawowa

                                                                    9 marzec - 13 marzec 2020 r.

                                                                             

 

 

       DZIECI PODCZAS POBYTU W PRZEDSZKOLU DOSTAJĄ BEZ OGRANICZEŃ WODĘ ŹRÓDLANĄ NIEGAZOWANĄ


ALERGENY 
                             
                                                        
                                                  
  JADŁOSPIS 
            liczby w nawiasach oznaczają rodzaj alergenu

                                WITAMINY

           

                                                    RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA
     

6OO – 8OO schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z rodzicami, praca wyrównawcza i indywidualna z dziećmi, obserwacja dzieci, zabawy dowolne w kącikach, ćwiczenia poranne, przygotowanie sali do śniadania, prace porządkowe, zabiegi higieniczne

83O –9OO śniadanie

9OO –113O zajęcia wg obowiązujących planów miesięcznych, kształtowanie właściwej postawy społecznej w czasie zajęć i zabaw, stwarzanie sytuacji sprzyjających podejmowaniu inicjatyw przez dzieci, zabawy w ogrodzie, spacery, działalność dowolna dzieci

113O –12OO prace porządkowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu

120O –1230 obiad

1230 –1245 zabiegi higieniczne

1245 –143O odpoczynek poobiedni, zajęcia uspokajające, rozchodzenie się dzieci przebywających w przedszkolu do 7 godzin / do godz. 14oo/, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy indywidualne i grupowe, spacery, korzystanie z placu zabaw, wyrównywanie różnic programowych u dzieci słabszych oraz wynikających z powodu nieobecności na  zajęciach, zabiegi higieniczne przygotowanie do podwieczorku,

143O –1445  podwieczorek

1445 –16oo  zabawy dowolne o charakterze relaksowym, zabawy ruchowe, praca stymulacyjno – wyrównawcza, rozchodzenie się dzieci do domów