ROZKŁAD DNIA

 

                                                                    

 

                                                                          

tekst

tekst

tekst

tekst

tekst

tekst

tekst

tekst

tekst

 

 

 

 

                                                                          Rozporządzenie Ministra Zdrowia

                       w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań,

                               jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach  

                                                         JADŁOSPIS- dieta podstawowa

                                                       24 październik  -  28 październik 2021 r.

                                                                             

       DZIECI PODCZAS POBYTU W PRZEDSZKOLU DOSTAJĄ BEZ OGRANICZEŃ WODĘ ŹRÓDLANĄ NIEGAZOWANĄ

ALERGENY 
                             
                                                        
                                                  
 

JADŁOSPIS
            liczby w nawiasach oznaczają rodzaj alergenu

                              

 

                            WITAMINY 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

        

                                                    RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA
     

6OO – 8OO schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z rodzicami, praca wyrównawcza i indywidualna z dziećmi, obserwacja dzieci, zabawy dowolne w kącikach, ćwiczenia poranne, przygotowanie sali do śniadania, prace porządkowe, zabiegi higieniczne

83O –9OO śniadanie

9OO –113O zajęcia wg obowiązujących planów miesięcznych, kształtowanie właściwej postawy społecznej w czasie zajęć i zabaw, stwarzanie sytuacji sprzyjających podejmowaniu inicjatyw przez dzieci, zabawy w ogrodzie, spacery, działalność dowolna dzieci

11OO            drugie śniadanie        

113O –12OO prace porządkowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu

120O –1230 obiad

1230 –1245 zabiegi higieniczne

1245 –143O odpoczynek poobiedni, zajęcia uspokajające, rozchodzenie się dzieci przebywających w przedszkolu do 7 godzin / do godz. 14oo/, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy indywidualne i grupowe, spacery, korzystanie z placu zabaw, wyrównywanie różnic programowych u dzieci słabszych oraz wynikających z powodu nieobecności na  zajęciach, zabiegi higieniczne przygotowanie do podwieczorku,

143O –1445  podwieczorek

1445 –16oo  zabawy dowolne o charakterze relaksowym, zabawy ruchowe, praca stymulacyjno – wyrównawcza, rozchodzenie się dzieci do domów