REKRUTACJA


                                                                     tekst                                                                           
     
 1.        Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w Łaziskach Górnych w roku szkolnym 2019/2020          pobierz


2. Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola nr 7
w Łaziskach Górnych w roku szkolnym 2019/2020          pobierz


3. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
do przedszkola                                                                   pobierz


4. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
kandydata do przedszkola                                                  pobierz


5. Oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy cywilno-
prawnej lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez
rodziców kandydata do przedszkola                                  pobierz


6. Oświadczenie o preferencji przedszkola                       pobierz

7. Oświadczenie  o kontynuacji uczęszczania
do przedszkola przez rodzeństwo kandydata                   
pobierz

8. Oświadczenie o korzystaniu przez rodzinę kandydata
ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej                       pobierz

9. Oświadczenie o uczęszczaniu do żłobka                       pobierz

10. Oświadczenie woli uczęszczania dziecka
na lekcje religii w przedszkolu -dotyczy tylko
dzieci 5 letnich                                       
                          pobierz