Mamo, Tato przeczytaj!


  tekst  
   

    

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO W TYCHACH 

 

****************************************************************************************

 

 

                                                                                            PRAWA   DZIECKA
*****************************************************************************************
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   WYJĄTKOWA  KRAINAW Mikołowie powstał Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Wyjątkowa Kraina" przy ul. Krakowskiej 15
Punkt Przedszkolny przyjmuje dzieci niepełnosprawne, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem i Zespołem Aspergera, w miarę posiadanych wolnych miejsc przyjmowane są również dzieci z innymi niepełnosprawnościami.

Do punktu przedszkolnego są przyjmowane dzieci w wieku od 2.5 lat na podstawie orzeczenia Publicznej Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. 
Całodniowy pobyt dziecka oraz udział w zajęciach i terapii jest nieodpłatny.
Dzieci mają zapewnione odpłatne wyżywienie w formie cateringu uwzględniające indywidualne diety dzieci.
W ramach zajęć jest realizowana podstawa programowa oraz odbywają się zajęcia specjalistyczne w zależności od potrzeb i możliwości dzieci w tym:
- zajęcia z psychologiem i logopedą
- Integracja Sensoryczna i rehabilitacja
- komunikacja wspomagająca
- elementy terapii behawioralnej
- inne formy terapii wspomagającej4
Zapisy oraz więcej informacji pod numerem telefonu 667 932 520