Grudzień

 


  tekst  

  

                                                                    BARBÓRKA      

     

            TANIEC "MIOTLARZ"                  "ŚLĄSKO WYLICZANKA"                               WIERSZE DLA GÓRNIKÓW

      

                  "PIZZICATO"                          PIOSENKA "BARBÓRKA"             TANIEC "NIE CHCĘ CIĘ"        PIOSENKA "CZARNY MUNDUR"

          

*******************************************************************************************************************

                  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZY RÓŻANIEC

                                  

******************************************************************************************

                                                  SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM 

            OCZEKIWANIE                    MIKOŁAJ U "PIRATÓW"                

                         

                                             MIKOŁAJ U "SÓWEK"                                                                     MIKOŁAJ U "KRASNALI

                        

                                     ŚWIĘTA  ŚWIĘTA  ŚWIĘTA 

   PIRACKIE   PRYGOTOWANIA   DO   ŚWIĄT 

     

 

                    

             KRASNALKOWE  PRYGOTOWANIA   DO   ŚWIĄT 

 

 

               SOWY I ICH  PRYGOTOWANIA   DO   ŚWIĄT