DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 


tekst

 

 

      

     DEKLARACJA   DOSTĘPNOŚCI 

      RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO 

        INFORMACJA O ZAKRESIE DZIAŁANOŚCI PRZEDSZKOLA 

 

Informacja o zakresie działalności przedszkola w PJM (polski język migowy)

i odczytywalna maszynowo

Informacja o zakresie działalności przedszkola

              

   INFORMACJA O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA W PJM ( Polskim Języku Migowym)

Przedszkole numer 7 znajduje się przy ulicy Dworcowa 49 w Łaziskach Górnych.

Placówka prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat i zapewnia im opiekę.

W przedszkolu dzieci:

Przedszkole organizuje dla dzieci uroczystości, konkursy, zabawy, bale, aby czas mijał im twórczo i aktywnie.

W placówce odbywają się ponadto zajęcia z języka angielskiego i religii wyznania rzymskokatolickiego.

Przedszkole pomaga dzieciom osiągnąć dojrzałość do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Placówka organizuje zajęcia dla dzieci wymagających wsparcia.

Przedszkole pomaga rozwijać się wszystkim dzieciom.

Aby skontaktować się z przedszkolem można:

Przedszkole nr 7

ul. Dworcowa 49, 43-170 Łaziska Górne

Kontakt telefoniczny z przedszkolem pod numerem: 32 224 18 28

Tekst łatwy do czytania (ETR) 265 KB (PDF)