Przedszkole nr

Łaziska Górne

ul. Dworcowa 49

tel. 32 224 18 28

dyrektor@p7.laziska.pl


Serdecznie witamy

Serdecznie witamy


tekst

tekst

tekst

tekst

tekst

tekst

tekst

tekst

tekst

tekst

 

 

Zalecana rozdzielczość: 1024 x 768    

 

Strona Kuratorium Oświaty w Katowicach

 

 Moje dziecko w przedszkolu i szkole- poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Z całością treści zawartych w poradniku możecie zapoznać się Państwo na stronie :

Ośrodka Rozwoju Edukacji

                                                                

                    "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" 

Przedszkole nr 7 w Łaziskach Górnych, otrzymało środki finansowe z budżetu

               państwa, na realizacje zadań w ramach Priorytetu 3

     "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" 2.0 na lata 2021-2025

     Za Priorytet 3 czyli zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego,

bibliotek szkolnych i pedagogicznych odpowiada Ministerstwo Edukacji i Nauki.

     Umiejętność czytania ze zrozumieniem, warunkuje aktywny udział w życiu społecznym

oraz determinuje sposób radzenia sobie ze zmianami na rynku pracy. Wzmocnienie czytelnictwa

wśród najmłodszych jest więc inwestycją w ich kompetencje społeczne.

     W ramach Priorytetu 3, szkoły będą mogły starać się o dofinansowanie na zakup nowości

wydawniczych lub wyposażenia bibliotek. Podział środków w ramach otrzymanego dla

Przedszkola nr 7 wsparcia finansowego wynosi:

1. Zakup książek w wysokości 3.125,00 zł, w tym wkład własny 625 zł

                      Razem: 3.125,00 zł 

Wszystkie szczegóły dotyczące programu można znaleźć pod linkiem

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

*************************************************************

*************************************************************

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi prezentacjami:          

               

                 

*************************************************************

*************************************************************

 

             

   Biuletyn Informacji Publicznej

*************************************************************

*************************************************************

                W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

               PRZYSTĘPUJĄ DO PROJEKTU:

              

           

                                 

*************************************************************

*************************************************************

                           

                                     

 

 

 

                                                     

       PODSTAWOWE    ZASADY  BEZPIECZEŃSTWA   W   WALCE   Z     KORONAWIRUSEM

                

W związku z wytycznymi otrzymanymi ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

 prosimy o zapoznanie się z informacjami o profilaktyce przeciwko koronawirusowi

 wywołującemu chorobę COVID-19

filmy do pobrania:

You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=bO2swTJBj0s
Facebook: https://www.facebook.com/135889759813803/posts/27042098996484
Twitter: https://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1233015869913128961?s=19

Przedmiotowe informacje zawarte są również na stronie NFZ Katowice:

http://www.nfz-katowice.pl/dokumenty/75/koronawirus_prev.mp4

                            

*************************************************************

                         

                   SPRAWOZDANIE  FINANSOWE  

   Sprawozdania finansowe za rok 2018 opublikowane zostały

                        na stronie  www.bip.laziska.pl              

            w zakładce: organizacja działania samorządu                                                 

 

***********************************************************************                                                                                              

              

                                                                      

                                               

...........................................................................................................................................

 

                       

                                                   

                                                                                    

 

w